Tango arrangementer

21. august 2022: “En smak av Tango 2”

  • kl 18:00 – 19:00 
  • Mer info på Facebook here
28. august – 2.Oktober: “6-ukers grunnkurs”
  • kl 17:00 – 19:15
  • Mer info på Facebook here