Danselokale

Furuheim Grendehus, Furuheimvegen 2 på Borgestad har vært vårt danselokale siden 7.12.16.
Parkering ved Menstad idrettshall på motsatt side av vegen.