Danselokale

Furuheim Grendehus, Furuheimvegen 2 på Borgestad er vårt nye danselokale fra 7.12.16.
Parkering ved Menstad idrettshall på motsatt side av vegen.