Litt historie om Grenland Tango

(tidligere Grenland Tangoklubb)

av Claudio Ferrada
Tangovirksomheten i Grenland ble startet i begynnelsen av 1998 av Gunn Karin og Claudio Ferrada. I starten arrangerte de lørdagskurs på bl.a. Gamle Posten i Porsgrunn. Etterhvert ble det behov for et nytt lokale og større innsats fra de eksterne tangolærere. Det ble dannet et styre med Ellen og Harald Rasmussen, Frida Sviland, Gunn Karin, og Claudio, som leder.

Det første kurset i Argentisk tango i Skien ble holdt i oktober 1998 med Karen Kleppa på øvingsrommet til Teater Ibsen i Skien. Det kom ca. 100 personer, blant dem flere latin-amerikanere.

Etter Gamle Posten i Porsgrunn flyttet klubben til Høyers Hotell i Skien, senere til Festiviteten, og til Furuheim Grendehus der vi holder til pr. idag.

I de første årene arrangerte Grenland Tangoklubb flere kurs med innleide instruktører, deriblant argentinerne Ramon Gimenez med kone Nili, Zoraida Fontclara, Carlos Alejo & Virginia Licitra, og «El Gato» Valdes. Av norske/europeiske lærere nevnes Eero Olli, Alicja Ziolka og Anita Roempken. En annen kjent lærer som besøkte oss for å lære av sin kunst var Gregorio og Dina Garrido, begge fra Nuremberg.

Historien til Grenland Tango startet i 1998
Historien til Grenland Tango startet i 1998