Kontaktinformasjon

Leder: Åshild Synnøve Elstad Davidsen
Telefon:
456 18 731

Kontakt oss på e-post: Styret@grenlandtango.no

Bankkontonummer: 2610.32.48786
Organisasjonsnummer: 920.419.968