Kontaktinformasjon

Fungerende leder: Connie Kristensen
Telefon:
915 87 906

Aktivitets- /kurs ansvarlig: Åse Berit Johansen
Telefon: 926 78 677

Kontakt oss på e-post: Styret@grenlandtango.no

Bankkontonummer: 2610.32.48786
Organisasjonsnummer: 920.419.968