Om Grenland Tango

Ved å bli medlem i klubben blir tangokveldene rimeligere. Du vil også støtte miljøet i klubben og få en mulighet til å påvirke dette arbeidet. Du vil også få rabatt på kurs og andre arrangementer.

Medlemskapet koster kr 300,- i 2022.
Det er mulig å melde seg inn på tangokveldene, eller helst ved direkte innbetaling av kontingenten til vår bankkonto:
Grenland Tango
Org.nr: 920 419 968
Bank.kto.nr:2610.32.48786

PÅMELDING PÅ E-POSTLISTEN
Du behøver ikke være medlem for å være med på e-postlisten vår.
Da vil du motta informasjon om dansekvelder og andre arrangement.