Om Tango

Hva er tango?
Tango er en følelse som lar seg danse.
Tango danses for deg og den du danser med, ikke for de som ser på.
Tango danses av en kropp med fire ben.
Tango ligger ikke i føttene, men i hjertet.

Av Anders Nordby
Lidenskapelig, sensuell og fascinerende; tangoen er mange ting for mange mennesker. Til tross for dets rykte som en melankolsk dans, fanger tangoen mange sinnsstemninger. Født i bakgatene i Buenos Aires steg tangoen fra en beskjeden begynnelse, til overklasse-soaréer i Paris.

Tangoen skiller seg fra andre danser blant annet gjennom at den ikke består av et sett med «turer» som er fastlagt på forhånd. Den består av trinn eller trinnmønstre som danserne (egentlig den som fører, vanligvis mannen) setter sammen etter hvert som de danser. På grunn av dette må mannen føre ganske tydelig, mye mer enn man kanskje er vant til fra andre danser. Og kvinnen må lære seg å følge føringen uten å forvente spesielle trinn eller kombinasjoner av trinn.

Kreativitet og stil er fra gammelt av like mye eller mer verdsatt enn det å kunne mange trinn eller kombinasjoner av trinn — særlig dersom disse ikke danses særlig bra. Det kan være uvant for en europeer eller amerikaner som er vant til at det å lære, og å være god i en dans, er å kunne mange trinn og trinn-kombinasjoner eller «turer», og å sette disse sammen på den «korrekte» måten eller i en bestemt rekkefølge. I tangoen må man på en måte snu dette på hodet. Trinn og trinnkombinasjoner må læres, men det er kanskje kreativitet og kunsten å kombinere som er viktigst — og vanskeligst — å tilegne seg. Samtidig er stil og følelsen av samhørighet med partneren viktige elementer.

Musikken kan kjennes uvant i begynnelsen for de fleste. Her er lite av tydelig dansetakt synes mange. Man trår i hovedsak på annethvert taktslag. Musikken kan variere sterkt i rytme og tempo, og er på mange måter ikke slik vi vanligvis kjenner dansemusikk. Det kan ta tid og trening å venne seg til musikken.
Å lære å danse tango krever stort sett at man går på kurs, lytter til forskjellig tangomusikk (også uten å danse til den), og danser — mye og med mange forskjellige partnere.

Tangoens opprinnelse - veien til Skien