Solidaritetsfond

Vi ønsker å yte hjelp til vanskeligstilte tangoentusiaster i Norge eller i andre land slik at de skal kunne drive med tangodans. Denne hjelpen kan være i form av økonomisk eller i andre former for støtte.

I byen Rosario, som ligger fire timers kjøring nordover fra Buenos Aires drives et aktivt arbeid blant blinde og svaksynte som heter MUCAR. En av aktivitetene MUCAR driver er Tangodans. Her i Rosario har De arvet et hus, hvor det bla. danses Tango, men det er et problem, sanitærforholdene er elendige! Her kommer Solidaritetsfondet inn. Vi begynte samarbeidet med MUCAR i 2018, og samler inn penger for å utbedre toalettforholdene. Vi mottar rapporter og bilder etterhvert som arbeidet skrider fram, og planlegger å holde fram med dette til de blinde danserne har fått levelige forhold. I Argentina mottar ikke arbeidet blant blinde og svaksynte støtte fra myndighetene, så deres egne inntekter kommer i hovedsak fra produksjon og salg av blindestokker og punktskrift-bøker til f.eks. biblioteker. Vi mottar støtte fra Norges Blindeforbund Skien og Kiwanes Skien. Ved å klikke deg inn på facebooksiden vår kan du finne mer informasjon om arbeidet.

KOMITÉ 2020:
Åshild Davidsen
Liv Stavdal Hellestad
Claudio Ferrada

Epost: solidaritetsfond@grenlandtango.no
Bankkonto nummer: 2610.33.96661

Vi ønsker å hjelpe tangoentusiaster - Solidaritetsfond | Grenland Tango